1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Nawiązanie współpracy z Politechniką Warszawską

Nawiązanie współpracy z Politechniką Warszawską

W dniu 30.10.2014 r. została zawarta umowa o współpracy naukowo – badawczej pomiędzy Przemysłowym Instytutem Motoryzacji a Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej reprezentowanym przez Dziekana Wydziału prof. dr hab. inż. Wojciecha Wawrzyńskiego. ...

Czytaj więcej

PIMOT organizatorem konferencji naukowej

PIMOT organizatorem konferencji naukowej

Development of Automotive Engineering AES PROGRESS to tytuł konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej przez PIMOT  w dniach 22-23 października. Tematyka konferencji dotyczyła bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn, przeb...

Czytaj więcej

Konferencja „Metan dla Motoryzacji”

Konferencja „Metan dla Motoryzacji”

Pełnomocnik Dyrektora ds. paliw metanowych w PIMOT, Sławomir NESTOROWICZ,  bierze udział w Międzynarodowej Konferencji NGV „Metan dla Motoryzacji”  podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu, 14. – 17.10.2014 r. Wygłosi on referat ...

Czytaj więcej

Targi OILexpo 2014

Targi  OILexpo 2014

Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo 2014 odbędą się w Centrum EXPO Silesia w Sosnowcu w dniach 5. – 7.11. 2014 r. PIMOT objął patronat honorowy nad targami OILexpo.            &nbs...

Czytaj więcej

POIG-01      nfosigw 25px      ncbr      rzetelna