1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Minister Jacek Guliński w PIMOT

Minister Jacek Guliński w PIMOT

W dniu 21 sierpnia br. złożył wizytę roboczą w PIMOT Pan Minister Jacek Guliński, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W programie wizyty znalazła się informacja o  działalności i osiągnięciach Instytutu oraz szczegółowa informacja nt. „Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów”. Następnie Minister Guliński zwiedził n...

Czytaj więcej

Konferencja Smart Cities: Efektywność energetyczna w rozwoju obszarów …

Konferencja Smart Cities: Efektywność energetyczna w rozwoju obszarów miejskich

Pierwszy komunikat  Smart Cities Efektywność energetyczna w rozwoju obszarów miejskich 5-6 listopada 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa Celem konferencji jest przedstawienie dobrych praktyk oraz zagadnień związanych...

Czytaj więcej

Współpraca naukowa

Współpraca naukowa

W dniu 30.07.2014 r. Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT zawarł z Politechniką Świętokrzyską porozumienie o współpracy naukowej. Współpraca polegała będzie na wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie techniki samochodowej, a w szczególności problemów bezpiecze...

Czytaj więcej

Konrefencja AES PROGRESS

Konrefencja AES PROGRESS

Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie organizuje konferencję naukowo – szkoleniową DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE ENGINEERING AND SAFETY AES PROGRESS 22 - 23.10.2014 r.         Tematyka konferencji doty...

Czytaj więcej

POIG-01      nfosigw 25px      ncbr      rzetelna