Informacja dla uczestników Konkursu ElectroMobility Poland na miejskie auto przyszłości

Projektowanie pojazdu jest procesem dość złożonym. Istotne dane wejściowe do projektowania powinny ustalone z uwzględnieniem obowiązujących wymagań technicznych, które są różne w zależności od kategorii pojazdu.

Zasadnicze kryteria techniczne istotne przy klasyfikacji:

Akty prawne obowiązujące w procedurze homologacji typu: