Homologacja części

Producencie !

Zapoznaj się z naszymi informatorami:

  • HC pdf button  (opis procedury homologacji typu wyposażenia lub części),

  • HC-COP pdf button (kontrola zgodności produkcji)

Przedstaw nam swoje cele związane z uzyskaniem świadectwa homologacji poprzez bezpośredni kontakt z personelem Ośrodka Jakości lub Laboratoriów PIMOT

Producentów pojazdów zapraszamy do współpracy w celu uzyskania  "Świadectwa homologacji typu/typu WE pojazdu".

 

 

 

FORMULARZE DO POBRANIA:


Płatności

Opłaty na rzecz TDT: 400 PLN za udzielenie świadectwa homologcji lub 200 PLN za rozszerzenie świadectwa homologacji. Opłaty są wnoszone na konto: Transportowy Dozór Techniczny, ul. Chałubińskiego 8, 00 - 613 Warszawa . Numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009 .  W tytyle płatności prosimy podać: nazwę typu oraz nr regulaminu lub innego właściwego przepisu na zgodność z którym wydana zostanie homologacja. 

 

Opłata skarbowa za pełnomocnitwo, w przypadku gdy wniosek z upoważnienia podpisuje osoba spoza KRS wynosi 17 PLN. Nalezy ją dokonac na rzecz: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa na numer rachunku bankowego: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038. W tytule prosze podać imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz nazwę prodcenta.