INFORMACJA O WYNIKU NABORU: Inżynier Badań

STANOWISKO: INŻYNIER BADAŃ

Wybrany kandydat/kandydatka: BRAK

UZASADNIENIE:  Brak chętnych do podjęcia zatrudnienia