INFORMACJA O WYNIKU NABORU: Pracownik ds. Promocji i Administracji

STANOWISKO: Pracownik ds. Promocji  i Administracji

Wybrany kandydat/kandydatka: BRAK

UZASADNIENIE:  Brak ofert spełniających wymogi formalne