INFORMACJA O WYNIKU NABORU: Energetyk

STANOWISKO: Energetyk

Wybrany kandydat/kandydatka: Jerzy Witek, zam. w Warszawie

UZASADNIENIE:  Kandydat wykazał  się lepszą znajomością zagadnień dotyczących pracy na proponowanym stanowisku pracy.