Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji istnieje od 1972 r. Do obszaru działania Instytutu należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie konstrukcji i budowy prototypów, homologacji i certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych, paliw, biokomponentów, energii odnawialnej, bezpieczeństwa biernego, kompatybilności elektromagnetycznej i innych. Organizuje konferencje naukowe, seminaria, szkolenia i kursy dokształcające. współpracuje z ośrodkami naukowymi na całym świecie. Zatrudnia wysokiej klasy specjalistów w ww. dziedzinach.

Główna/y Księgowa/y

Region: mazowieckie


Opis stanowiska pracy:

a)      prowadzenie rachunkowości Przemysłowego Instytutu Motoryzacji wchodzącego w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz,

b)      prowadzenie gospodarki finansowej Instytutu,

c)      opracowanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

d)      dokonywanie kontroli wewnętrznej zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

e)      opracowywanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych dla Instytutu,

f)       nadzorowanie prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych oraz jej rozliczenie,

g)      nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych

h)      wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego

Oczekiwania:

Wykształcenie: ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości oraz co najmniej 6 m-cy w instytucie badawczym,  certyfikat  Ministerstwa Finansów do usługowego  powadzenia ksiąg rachunkowych

 Umiejętności zawodowe:

a) znajomość Ustawy o rachunkowości,

b) znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem instytutu w Sieci Badawczej Łukasiewicz,

c) znajomość wykonywania planów i sprawozdań,

d) znajomość programów finansowo-księgowego COMARCH ERP XL,

g) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej

Oferujemy:

Oferujemy pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku a także możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy i doświadczenia w powyższych zakresach.

Proponujemy pracę w systemie jednozmianowym oraz wynagrodzenie adekwatne do zdobytego doświadczenia, posiadanych kompetencji oraz uzyskiwanych efektów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji   w terminie do 14 sierpnia 2019r na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz  - Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55 . Zgodnie z art. 50.4  ustawy z dnia 21 lutego 2019r o Sieci Badawczej Łukasiewicz (DZ.U. 2019 poz. 534) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.