Wielofunkcyjny Pojazd Do Zadań Specjalnych

Tytuł projektu:

„Wielofunkcyjny Pojazd Do Zadań Specjalnych”, Akronim: POTER

Nr umowy:

Umowa nr INNOTECH-K2/IN2/47/182568/NCBR/13

Cel projektu:

Dariusz Więckowski

Projekt ma na celu opracowanie pojazdu wielofunkcyjnego przystosowanego do eksploatacji w skrajnie ciężkich warunkach polowych (poligon wojskowy, miejsca katastrof kolejowych i lotniczych ). Głównymi zadaniami pojazdu jest transport ludzi, transport ludzi i ładunku, oraz transport samego ładunku po szosach, drogach gruntowych, bezdrożach oraz gruzowiskach miejskich. Dodatkowo pojazd będzie wykorzystywany do wykonywania na jego platformie ładunkowej szeregu zabudów specjalnych: sanitarnej, warsztatowej, laboratoryjnej, straży pożarnej.

Charakterystyczną cechą samochodu będzie wielozadaniowość związana z podatnością na modyfikacje nadwozia. Zostanie przeprowadzona analiza rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych pojazdu, w celu spełnienia wymagań określonych w Dyrektywie WE. Dobrane zostaną materiały konstrukcyjne oraz podzespoły odpowiednie dla tego typu pojazdu.

Okres realizacji:

W ramach projektu zawiązane zostało konsorcjum pomiędzy przedsiębiorstwami: AMZ-BIS SP. z.o.o i PIMOT

 image001  image003  image004

Projekty badawcze