Aktywne zawieszenia wielofunkcyjnych pojazdów kołowych o wysokiej mobilności

 image002

Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Tytuł projektu:          „Aktywne zawieszenia wielofunkcyjnych pojazdów kołowych o wysokiej mobilności.”      Akronim: SUV - SUSP

Nr Umowy:                 Umowa nr PBS3/B6/27/2015

Cel projektu:              Zastosowanie sterowanych układów redukcji drgań do zawieszeń celowe jest wpojazdach specjalnych, w których wysoka    skuteczność wibroizolacji jest niezbędna ze względu na pełnioną funkcję, a koszty wytworzenia i eksploatacyjne są kompensowane przez korzyści wynikające z ich stosowania. W niniejszym projekcie autorzy koncentrują się na poszukiwaniu rozwiązań zarówno konstrukcji, jak i algorytmów sterowania zawieszeniami pojazdów specjalnych. W celu realizacji projektu wykonane zostaną trzy odrębne platformy badawcze obejmujące swoim zakresem większość komercyjnych rozwiązań technicznych zawieszeń pojazdów kołowych typu SUV lub pickup spotykanych w krajach europejskich.

Okres realizacji:        kwiecień 2015 – marzec 2018

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzą: Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Lider, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Marvel Sp. z o.o, Hydromega Sp. z.o.o.

image003   image006

Projekty badawcze