Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DYREKTOR Przemysłowego Instytutu Motoryzacji „PIMOT” mieszczący się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55;

2) Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Pan Leszek Janek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; tel: 661 636 361.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kadrowych i finansowych napodstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e;

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą ZUS, Banki w których Pani/Pan posiada konto, Urząd Skarbowy oraz inne instytucje;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz 10 lat po tym terminie;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia (UE z 2016/679) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jestwymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia umowy o pracę. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie unieważnienie lub zerwanie umowy z Pani/Pana winy.

 

KLAUZULA INFORMATYCZNA W PROCESIE REKRUTACJI

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych  w ramach procesu rekrutacyjnego jest Przemysłowy Instytut Motoryzacji „PIMOT”, jako pracodawca;

 

Inspektor Ochrony Danych

Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanych w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane , w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;

Przemysłowy Instytut Motoryzacji „PIMOT”  będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie;

Jeżeli w dokumentach zawarte sa dane, o których mowa w art. 9ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie  Przemysłowy Instytut Motoryzacji „PIMOT”.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji , Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Maja Państwo prawo do:

  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. Prawo do sprostowania (poprawienia)swoich danych osobowych;
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. Prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne , aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolna.