Dyrekcja

mgr inż. Bogusław Pijanowski

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń

dr hab. inż. Witold Luty

Dyrektor Instytutu

dr inż. Karol Zielonka

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Badań