Dyrekcja

dr inż. Andrzej Muszyński

Dyrektor Instytutu

mgr inż. Bogusław Pijanowski

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń

mgr inż. Karol Zielonka

Zastępca Dyrektora ds. Badań

 

mgr inż. Danuta Kowalczyk

Główna Księgowa