Dyrekcja

dr hab. inż. Witold Luty

Dyrektor Instytutu

dr inż. Karol Zielonka

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Badań

dr Marek Łepkowski

Kierownik Departamentu Rozwoju