Dyrekcja

mgr inż. Bogusław Pijanowski

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń

mgr inż. Karol Zielonka

p.o. Dyrektora Instytutu

 

mgr inż. Danuta Kowalczyk

Główna Księgowa