Laboratorium Badań Symulacyjnych

Laboratorium prowadzi badania symulacyjne - statyczne i dynamiczne w zakresie charakterystyk oraz trwałości:

 • Laboratorium Badań Symulacyjnych
 • Kontakt: Grażyna Kasprzyk
 • Telefon: 22 7777-093
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 • Zakres stosowania systemu MAST:
  • symulacja wibracji dla pełnej gamy elementów pojazdów (zespoły deski rozdzielczej, zbiorniki paliwa, radiatory, zawieszenie silnika, układy wydechowe, zespoły reflektora, akumulatory, wózki akumulatorowe, systemy HVAC, siedzenia, bagażniki dachowe, stojaki rowerowe)
 • elementów (półosie, elementy skrętne):
  • amortyzatorów,
  • resorów piórowych i pneumatycznych,
  • urządzeń sprzęgających zespoły pojazdów,
 • podzespołów:
  • zawieszeń pojazdów,
  • kabin,
  • układów nośnych (ramy),
  • nadwozi,
 • kompletnych pojazdów na kołach lub bez.

Ponadto Laboratorium prowadzi :

 • badania odporności na wibracje urządzeń, również spoza branży motoryzacyjnej (np. urządzenia rozdzielcze wysokiego napięcia),
 • badania próbek materiałowych, badania symulacyjne we współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • praktyki dla studentów zagranicznych we współpracy z Komitetem Lokalnym IAESTE, studentów Politechniki Warszawskiej,
 • badania stanowiskowe zespołów przeniesienia napędu (mosty napędowe, przekładnie) samochodów, ciągników, maszyn budowlanych, drogowych, rolniczych i innych urządzeń specjalnych,
 • badania stanowiskowe kół jezdnych tarczowych,
 • opracowanie metod badań wyrobów,
 • opracowanie, ocena i weryfikacja norm oraz warunków technicznych WT na części i zespoły pojazdów,
 • projektowanie i wykonywanie stanowisk badawczych.

Laboratorium gwarantuje:

 • wykonywanie w/w badań przez doświadczoną kadrę inżynieryjną (wieloletnia współpraca ze światowymi producentami),
 • profesjonalne stanowiska badawcze,
 • nowoczesna aparaturę kontrolna-pomiarową,
 • krótkie terminy badań (praca w systemie 3-zmianowym).

Podstawowe wyposażenie badawcze Laboratorium:

 • MAST (Multi-Axial Simulation Table) do badań wibracyjnych w sześciu stopniach swobody (ULOTKA INFORMACYJNA)
 • urządzenia elektrohydrauliczne f-my MTS, gwarantujące precyzyjne odtwarzanie dowolnych wymuszeń, również o charakterze losowym,
 • oprogramowanie do generacji sygnałów wymuszeń na bazie zebranych obciążeń eksploatacyjnych,
 • urządzenia do cyfrowej rejestracji sygnałów pomiarowych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do ich przetwarzania.

Certyfikat Akredytacji nr AB 082 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PN-EN ISO/IEC 17025:2005) w zakresie:

 • badania w dziedzinie samochodowych urządzeń sprzęgających, kulowych urządzeń sprzęgających, elementów gumowo-metalowych, resorów pneumatycznych, podnośników mechanicznych i dźwigników hydraulicznych,
 • badania w dziedzinie: zespołów przeniesienia napędu i kół jezdnych.

Laboratorium jest uprawnione przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do prowadzenia badań homologacyjnych na zgodność z:

 • Regulaminem EKG ONZ nr 55 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji elementów mechanicznych części zespołów pojazdów,
 • Regulaminem EKG ONZ nr 102 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji:
  • I. Sprzęgów o zmiennej długości (SZD)
  • II pojazdów w zakresie wyposażenia w SZD homologowanego typu,
 • Regulaminem EKG ONZ nr 124 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kół do samochodów pasażerskich i ich przyczep,oraz na potrzeby certyfikacji,
 • Rozporządzeniem Delegowane Komisji (UE) 2015/208 - odniesieniu do wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów rolniczych i leśnych,
 • Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1005/2010 - w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu zaczepów holowniczych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych,
 • Dyrektywą 2002/24/WEParlamentu Europejskiego i Rady-w sprawie niektórych części właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych.