Zakład Certyfikacji

 • Zakład Certyfikacji
 • Kierownik: Roman Nadratowski
 • Telefon: 22 7777-061 do 70
 • Komórkowy: 502 020 536
 • Fax: 22 7777-070
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zakład Certyfikacji (dawniej Ośrodek Jakości) jako jednostka certyfikująca wyroby oferuje producentom oraz innym dostawcom:

 • certyfikację wyrobów motoryzacyjnych na znak zgodności,
 • certyfikację pojazdu medycznego (ambulansu),
 • certyfikację symulatorów jazdy samochodem,
 • certyfikację bankowozów i pojazdów przystosowanych do przewozu wartości pieniężnych, 
 • certyfikację bioetanolu oraz paliw płynnych i gazowych,
 • certyfikację biokomponentów: bioetanolu oraz estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych, potwierdzającą spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów (Dz. U. 2010 Nr 249, poz. 1668).

Na mocy obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów (M.P. nr 44 poz. 480), Przemysłowy Instytut Motoryzacji jest jednostką uprawnioną do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów.

W ramach akredytacji OiB oferujemy dostawcom certyfikację wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Więcej informacji w zakładce Certyfikacja