Zakład Certyfikacji

  • Zakład Certyfikacji
  • Kierownik: Roman Nadratowski
  • Telefon: 22 7777-061 do 68
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zakład Certyfikacji (dawniej Ośrodek Jakości) jako jednostka certyfikująca wyroby oferuje producentom oraz innym dostawcom certyfikację:

  • wyrobów motoryzacyjnych na znak zgodności,
  • pojazdu medycznego (ambulansu),
  • symulatora jazdy samochodem,
  • bankowozu, 
  • paliw,
  • biokomponentu: bioetanolu oraz estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych, potwierdzającą spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów (Dz. U. z 2017, poz. 506).

Na mocy obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów (M.P. nr 44 poz. 480), oraz zapisów art. 101 ust. 2 ustawy o sieci badawczej Łukasiewicz (Dz. U. 2019 poz. 534) realizujemy certyfikację jakości biokomponentów.

 

 

 

W ramach akredytacji OiB oferujemy dostawcom certyfikację wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Więcej informacji w zakładce Certyfikacja