Pion Paliw i Biogospodarki                BADANIA

Ogólne zakresy prac badawczych:

  • biotechnologiczna, chemiczna i hybrydowa konwersja biomasy i organicznych substancji odpadowych,
  • innowacyjne technologie wytwarzania biopaliw, biopłynów, biochemikaliówi innych produktów o wartości dodanej,
  • oddziaływanie na środowisko procesów pozyskiwania i przygotowywania surowców,
  • optymalizacja ścieżek technologicznych w systemach biorafineryjnych.