Pion Paliw i Biogospodarki                USŁUGI

Usługi doradcze i eksperckie

 • doradztwo inwestycyjne,
 • wstępne studia wykonalności,
 • analizy możliwości dofinansowywania,
 • audyty dokumentacji w zakresie biogospodarki, w tym systemów biorafineryjnych,
 • szkolenia dotyczące możliwości i metod implementacji technologii biorafineryjnychz uwzględnieniem warunków lokalnychmonitorowaniestosowania mechanizmów wsparcia energetyki odnawialnej i paliw alternatywnych dla transportu.

Działalność na poziomie administracyjnym

 • monitorowanie zmian zachodzących w zakresie rozwoju biogospodarkiw Polsce i na świecie,
 • udział w kreowaniu polityki badawczej w wybranych obszarach biogospodarkim.in. poprzez udział w pracach Grup Roboczych w ramach:
  • Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki,
  • Europejskich Platform Technologicznych,
  • Europejskiego Konsorcjum Biogospodarki.
 • współpraca bilateralna ,np. ze Szwecją w ramach Szwedzko-Polskiej Platformy  Zrównoważonej Eneregetyk,
 • udział w opracowywaniu lokalnych i regionalnych strategii badawczo rozwojowych w zakresie biogospodarki.