Rada Naukowa PIMOT IX kadencji

KADENCJA od 2017 do 2021r.

Członkowie

dr inż. Zbigniew BARSZCZ

dr inż. Krzysztof  BIERNAT - prof. PIMOT

mgr Robert CZEKAJ*

mgr inż. Alfred FRANKE*

mgr Jarosław FRYDRYCH

prof. dr hab. inż. Marianna JACYNA*

mgr inż. Antoni KIDAWSKI       

mgr inż. Anna KIERACIŃSKA

dr inż. Marlena OWCZUK

prof. dr hab. inż.  Zbigniew LOZIA

dr inż. Anna MATUSZEWSKA   

prof. dr hab. inż.  Maciej PACZUSKI*    

dr hab. Łukasz POPŁAWSKI

mgr inż. Adam SIKORSKI*

prof. dr hab. inż. Tomasz STAŃCZYK* 

prof. dr hab. inż.   Antoni SZUMANOWSKI*

prof. dr hab. inż. Jerzy WICHER

dr hab. inż. Dariusz WIĘCKOWSKI - prof. PIMOT

prof. dr hab. inż.  Krzysztof ZAREMBA*

mgr Piotr ZAREMBA*

* członek Rady Naukowej powołany przez Ministra Rozwoju i Finansów