Rada Naukowa PIMOT VIII kadencji

prof. dr hab. inż. Jerzy Wicher

Zastępca Przewodniczącego ds. Nauki i Rozwoju

prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek

Przewodniczący Rady

mgr inż. Anna Kieracińska

Zastępca Przewodniczącego ds. Ekonomicznych

dr hab. inż. Dariusz Więckowski, profesor nadzwyczajny

Sekretarz

 

Przewodniczący

prof. dr hab. inż.  Zdzisław CHŁOPEK

Wiceprzewodniczący

prof. dr hab. inż. Jerzy WICHER,
mgr inż. Anna KIERACIŃKA

Sekretarz

prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz WIĘCKOWSKI

 

Członkowie

mgr inż.  Janusz KIPIGROCH
prof. dr hab. inż.  Jerzy  MERKISZ
prof. dr hab. inż.  Zbigniew LOZIA
prof. dr hab. inż. Sławomir LUFT
prof. dr hab. inż.  Maciej PACZUSKI
prof. dr hab. inż. Leon PROCHOWSKI
doc. dr inż. Andrzej WĄSIEWSKI
dr inż. Zbigniew BARSZCZ
dr inż. Anna MATUSZEWSKA
mgr inż. Tomasz PUSTY
mgr inż. Joanna CZARNOCKA
inż. Zygmunt LEWKO
mgr Jarosław FRYDRYCH
mgr inż. Antoni KIDAWSKI
mgr inż. Marlena OWCZUK
mgr Monika ZIÓŁKOWSKA