ABW – świadectwa bezpieczeństwa

Przemysłowy Instytutu Motoryzacji zapewnia ochronę informacji niejawnych, opatrzonych klauzulą:

  • Tajne i Poufne,
  • NATO Secret,
  • EU Secret,

co potwierdzają Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego, przyznane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.