Upoważnienie Głównego Urzędu Miar

Przemysłowy Instytut Motoryzacji od wielu lat kontynuuje legalizację ponowną analizatorów spalin samochodowych w ramach upoważnienia GUM. Upoważnienie Prezesa GUM Nr UU/2005, zgodnie z decyzją Nr ZU 2/2014 wydaną na mocy art. 16 ust. 5 ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013, poz. 1069) jest ważne do 1 lipca 2017 roku.