System zarządzania jakością w PIMOT

 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, poza niezbędnymi akredytacjami wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Zgodność systemu zarządzania potwierdza certyfikat Nr 630/S/2016 udzielony przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej.

Zgodność wdrożonego systemu zarządzania w odniesieniu do wymagań AQAP 2120:2009 potwierdzona została certyfikatem Nr 630/A/2016.