Zamówienia Publiczne - Przetargi

Kompleksowa realizacja przebudowy infrastruktury energetycznej Łukasiewicz – PIMOT na potrzeby zwiększenia mocy przyłączeniowej wraz z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji technicznej 173
Dostawa w ramach najmu długoterminowego samochodu osobowego dla instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 501
Modernizacja instalacji hydraulicznej i układu chłodzenia w Laboratorium Badań Symulacyjnych w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie 663
Usługa ochrony fizycznej mienia, budynków oraz terenu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 1356
Wynajem długoterminowy czterech samochodów osobowych dla instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 702
Przebudowa infrastruktury energetycznej wraz z dostosowaniem stacji transformatorowych do zwiększonego obciążenia i nowych potrzeb badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 974
Wynajem długoterminowy czterech samochodów osobowych dla instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 583
Dostawa siłownika hydraulicznego i trzech czujników siły dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 652
Dostawa kontrolera wyposażonego w 4 kanały kontrolno - pomiarowe dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 777
Modernizacja struktury stacji transformatorowej bud. nr 2 604
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 840
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 717
Modernizacja instalacji hydraulicznej i układu chłodzenia w laboratorium badań symulacyjnych w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie 1309
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 1041
Modernizacja infrastruktury energetycznej PIMOT wraz z dostosowaniem stacji transformatorowych do zwiększonego obciążenia. 1234
Wymiana instalacji elektrycznych Nn w halach badawczych PIMOT 1251
Modernizacja struktury stacji transformatorowej bud. nr 2 997
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie. 1006
Dostawa transformatorów energetycznych wraz z wykonaniem i montażem podkonstrukcji stalowych 1127
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie - UNIEWAŻNIONY 1041
Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG 1993
Dostawa i montaż doposażenia komory do badań kompatybilności elektromagnetycznej w Labolatorium Elektroniki i Akustyki Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 1476
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 1179
Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG – UNIEWAŻNIONY 1673
Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG - Negocjacje z ogłoszeniem - UNIEWAŻNIONY 1510
Usługa ochrony fizycznej mienia, budynków oraz terenu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 1953