Zamówienia Publiczne - Przetargi

Zaprojektowanie i budowa hali namiotowej nad torem do zderzeń pojazdów na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie – UNIEWAŻNIONY 503
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 340
Zaprojektowanie i budowa hali namiotowej nad torem do zderzeń pojazdów na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie - UNIEWAŻNIONY 521
Badanie terenowe i analiza wyników w zakresie optymalnej lokalizacji infrastruktury stacji paliw alternatywnych wzdłuż Korytarzy sieci bazowej TEN-T na terenie Polski 1081
Opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę Pilotażowej Stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG 748
Dostawa oraz montaż doposażenia komory do badań kompatybilności elektromagnetycznej 695
Opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę Pilotażowej Stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG (UNIEWAŻNIONY) 581
Dostawa do siedziby Zamawiającego licencjonowanego oprogramowania komputerowego 725
Dostawa rozdzielnicy wyłącznikowej SN 15kV wraz z automatyką 854
Dostawa rozdzielnicy wyłącznikowej SN 15kV wraz z automatyką – UNIEWAŻNIONY 747
Dostawa oraz montaż rozdzielnicy elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z wykonaniem robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej – UNIEWAŻNIONY 1071
Dostawa oraz montaż rozdzielnicy elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z wykonaniem robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej - UNIEWAŻNIONY 948
Wykonanie betonowego placu do zderzeń samochodów z barierami energochłonnymi w ramach projektu: Droga dojazdowa i plac manewrowy na rzecz „ Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów” – Etap I 1155
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 1036
Usługa ochrony mienia, budynków oraz terenu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT w Warszawie 1202