Zamówienia Publiczne - Przetargi

Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 177
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 160
Modernizacja instalacji hydraulicznej i układu chłodzenia w laboratorium badań symulacyjnych w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie 607
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 458
Modernizacja infrastruktury energetycznej PIMOT wraz z dostosowaniem stacji transformatorowych do zwiększonego obciążenia. 669
Wymiana instalacji elektrycznych Nn w halach badawczych PIMOT 642
Modernizacja struktury stacji transformatorowej bud. nr 2 470
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie. 452
Dostawa transformatorów energetycznych wraz z wykonaniem i montażem podkonstrukcji stalowych 579
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie - UNIEWAŻNIONY 505
Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG 1247
Dostawa i montaż doposażenia komory do badań kompatybilności elektromagnetycznej w Labolatorium Elektroniki i Akustyki Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 822
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 642
Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG – UNIEWAŻNIONY 1106
Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG - Negocjacje z ogłoszeniem - UNIEWAŻNIONY 960
Usługa ochrony fizycznej mienia, budynków oraz terenu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 1268