Zamówienia Publiczne - Przetargi

Dostawa w ramach najmu długoterminowego samochodu osobowego dla instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 402
Modernizacja instalacji hydraulicznej i układu chłodzenia w Laboratorium Badań Symulacyjnych w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie 588
Usługa ochrony fizycznej mienia, budynków oraz terenu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 1282
Wynajem długoterminowy czterech samochodów osobowych dla instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 609
Przebudowa infrastruktury energetycznej wraz z dostosowaniem stacji transformatorowych do zwiększonego obciążenia i nowych potrzeb badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 865
Wynajem długoterminowy czterech samochodów osobowych dla instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 508
Dostawa siłownika hydraulicznego i trzech czujników siły dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 583
Dostawa kontrolera wyposażonego w 4 kanały kontrolno - pomiarowe dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 710
Modernizacja struktury stacji transformatorowej bud. nr 2 547
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 770
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 654
Modernizacja instalacji hydraulicznej i układu chłodzenia w laboratorium badań symulacyjnych w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie 1241
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 953
Modernizacja infrastruktury energetycznej PIMOT wraz z dostosowaniem stacji transformatorowych do zwiększonego obciążenia. 1164
Wymiana instalacji elektrycznych Nn w halach badawczych PIMOT 1172
Modernizacja struktury stacji transformatorowej bud. nr 2 932
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie. 935
Dostawa transformatorów energetycznych wraz z wykonaniem i montażem podkonstrukcji stalowych 1053
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie - UNIEWAŻNIONY 982
Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG 1887
Dostawa i montaż doposażenia komory do badań kompatybilności elektromagnetycznej w Labolatorium Elektroniki i Akustyki Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 1391
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 1109
Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG – UNIEWAŻNIONY 1610
Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG - Negocjacje z ogłoszeniem - UNIEWAŻNIONY 1441
Usługa ochrony fizycznej mienia, budynków oraz terenu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 1848