Zamówienia Publiczne - Przetargi

Dostawa materiałów elektrotechnicznych wraz montażem 233
Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych oraz aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 211
Dostawa i montaż doposażenia komory (shielding) do badań kompatybilności elektromagnetycznej - EMC 230
Zaprojektowanie i budowa hali namiotowej nad torem do zderzeń pojazdów na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie – UNIEWAŻNIONY 586
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 406
Zaprojektowanie i budowa hali namiotowej nad torem do zderzeń pojazdów na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie - UNIEWAŻNIONY 600
Badanie terenowe i analiza wyników w zakresie optymalnej lokalizacji infrastruktury stacji paliw alternatywnych wzdłuż Korytarzy sieci bazowej TEN-T na terenie Polski 1155
Opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę Pilotażowej Stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG 814
Dostawa oraz montaż doposażenia komory do badań kompatybilności elektromagnetycznej 779
Opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę Pilotażowej Stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG (UNIEWAŻNIONY) 644
Dostawa do siedziby Zamawiającego licencjonowanego oprogramowania komputerowego 806
Dostawa rozdzielnicy wyłącznikowej SN 15kV wraz z automatyką 952
Dostawa rozdzielnicy wyłącznikowej SN 15kV wraz z automatyką – UNIEWAŻNIONY 820
Dostawa oraz montaż rozdzielnicy elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z wykonaniem robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej – UNIEWAŻNIONY 1160
Dostawa oraz montaż rozdzielnicy elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z wykonaniem robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej - UNIEWAŻNIONY 1018
Wykonanie betonowego placu do zderzeń samochodów z barierami energochłonnymi w ramach projektu: Droga dojazdowa i plac manewrowy na rzecz „ Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów” – Etap I 1223
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 1121
Usługa ochrony mienia, budynków oraz terenu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT w Warszawie 1283