Zamówienia Publiczne - Przetargi

Dostawa w ramach najmu długoterminowego samochodu osobowego dla instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 334
Modernizacja instalacji hydraulicznej i układu chłodzenia w Laboratorium Badań Symulacyjnych w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie 534
Usługa ochrony fizycznej mienia, budynków oraz terenu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 1233
Wynajem długoterminowy czterech samochodów osobowych dla instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 558
Przebudowa infrastruktury energetycznej wraz z dostosowaniem stacji transformatorowych do zwiększonego obciążenia i nowych potrzeb badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 803
Wynajem długoterminowy czterech samochodów osobowych dla instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 467
Dostawa siłownika hydraulicznego i trzech czujników siły dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 539
Dostawa kontrolera wyposażonego w 4 kanały kontrolno - pomiarowe dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 661
Modernizacja struktury stacji transformatorowej bud. nr 2 501
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 724
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 614
Modernizacja instalacji hydraulicznej i układu chłodzenia w laboratorium badań symulacyjnych w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie 1201
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 911
Modernizacja infrastruktury energetycznej PIMOT wraz z dostosowaniem stacji transformatorowych do zwiększonego obciążenia. 1127
Wymiana instalacji elektrycznych Nn w halach badawczych PIMOT 1130
Modernizacja struktury stacji transformatorowej bud. nr 2 886
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie. 892
Dostawa transformatorów energetycznych wraz z wykonaniem i montażem podkonstrukcji stalowych 1008
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie - UNIEWAŻNIONY 931
Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG 1830
Dostawa i montaż doposażenia komory do badań kompatybilności elektromagnetycznej w Labolatorium Elektroniki i Akustyki Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 1346
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 1070
Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG – UNIEWAŻNIONY 1565
Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG - Negocjacje z ogłoszeniem - UNIEWAŻNIONY 1391
Usługa ochrony fizycznej mienia, budynków oraz terenu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 1795