Zamówienia Publiczne - Przetargi

Modernizacja instalacji hydraulicznej i układu chłodzenia w Laboratorium Badań Symulacyjnych w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie 122
Usługa ochrony fizycznej mienia, budynków oraz terenu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 1115
Wynajem długoterminowy czterech samochodów osobowych dla instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 428
Przebudowa infrastruktury energetycznej wraz z dostosowaniem stacji transformatorowych do zwiększonego obciążenia i nowych potrzeb badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 677
Wynajem długoterminowy czterech samochodów osobowych dla instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 367
Dostawa siłownika hydraulicznego i trzech czujników siły dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 428
Dostawa kontrolera wyposażonego w 4 kanały kontrolno - pomiarowe dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 553
Modernizacja struktury stacji transformatorowej bud. nr 2 404
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 613
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 501
Modernizacja instalacji hydraulicznej i układu chłodzenia w laboratorium badań symulacyjnych w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie 1082
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 800
Modernizacja infrastruktury energetycznej PIMOT wraz z dostosowaniem stacji transformatorowych do zwiększonego obciążenia. 1014
Wymiana instalacji elektrycznych Nn w halach badawczych PIMOT 1022
Modernizacja struktury stacji transformatorowej bud. nr 2 779
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie. 779
Dostawa transformatorów energetycznych wraz z wykonaniem i montażem podkonstrukcji stalowych 907
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie - UNIEWAŻNIONY 831
Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG 1692
Dostawa i montaż doposażenia komory do badań kompatybilności elektromagnetycznej w Labolatorium Elektroniki i Akustyki Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 1230
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 969
Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG – UNIEWAŻNIONY 1448
Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG - Negocjacje z ogłoszeniem - UNIEWAŻNIONY 1286
Usługa ochrony fizycznej mienia, budynków oraz terenu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 1684