Zamówienia Publiczne - Przetargi

Wynajem długoterminowy czterech samochodów osobowych dla instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 7
Dostawa siłownika hydraulicznego i trzech czujników siły dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 227
Dostawa kontrolera wyposażonego w 4 kanały kontrolno - pomiarowe dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 353
Modernizacja struktury stacji transformatorowej bud. nr 2 232
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 445
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 336
Modernizacja instalacji hydraulicznej i układu chłodzenia w laboratorium badań symulacyjnych w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie 852
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 628
Modernizacja infrastruktury energetycznej PIMOT wraz z dostosowaniem stacji transformatorowych do zwiększonego obciążenia. 847
Wymiana instalacji elektrycznych Nn w halach badawczych PIMOT 839
Modernizacja struktury stacji transformatorowej bud. nr 2 623
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie. 608
Dostawa transformatorów energetycznych wraz z wykonaniem i montażem podkonstrukcji stalowych 743
Modernizacja żelbetowej płyty fundamentowej wraz z kotwami pod płyty żeliwne fundamentowe w budynku nr 2 na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie - UNIEWAŻNIONY 660
Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG 1483
Dostawa i montaż doposażenia komory do badań kompatybilności elektromagnetycznej w Labolatorium Elektroniki i Akustyki Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 1037
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 808
Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG – UNIEWAŻNIONY 1278
Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG - Negocjacje z ogłoszeniem - UNIEWAŻNIONY 1125
Usługa ochrony fizycznej mienia, budynków oraz terenu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 1473