Zamówienia Publiczne - Przetargi

Zaprojektowanie i budowa hali namiotowej nad torem do zderzeń pojazdów na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 335
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 202
Zaprojektowanie i budowa hali namiotowej nad torem do zderzeń pojazdów na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie - UNIEWAŻNIONY 375
Badanie terenowe i analiza wyników w zakresie optymalnej lokalizacji infrastruktury stacji paliw alternatywnych wzdłuż Korytarzy sieci bazowej TEN-T na terenie Polski 950
Opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę Pilotażowej Stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG 603
Dostawa oraz montaż doposażenia komory do badań kompatybilności elektromagnetycznej 541
Opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę Pilotażowej Stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG (UNIEWAŻNIONY) 455
Dostawa do siedziby Zamawiającego licencjonowanego oprogramowania komputerowego 587
Dostawa rozdzielnicy wyłącznikowej SN 15kV wraz z automatyką 709
Dostawa rozdzielnicy wyłącznikowej SN 15kV wraz z automatyką – UNIEWAŻNIONY 632
Dostawa oraz montaż rozdzielnicy elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z wykonaniem robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej – UNIEWAŻNIONY 915
Dostawa oraz montaż rozdzielnicy elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z wykonaniem robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej - UNIEWAŻNIONY 817
Wykonanie betonowego placu do zderzeń samochodów z barierami energochłonnymi w ramach projektu: Droga dojazdowa i plac manewrowy na rzecz „ Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów” – Etap I 1018
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 905
Usługa ochrony mienia, budynków oraz terenu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT w Warszawie 1046