Dostawa i montaż doposażenia komory (shielding) do badań kompatybilności elektromagnetycznej - EMC