Zamówienia Publiczne - Zapytania ofertowe

Zakup czujników do pomiaru przemieszczenia i prędkości obrotowej
Zapytanie ofertowe nr 12/S/2017 dot. wykonania ekspertyz
Zapytanie ofertowe nr 11/RO/2017 - Przygotowanie do badań kompozytowego poszycia nadwozia pojazdu trójkołowego dla osób niepełnosprawnych
Zapytanie ofertowe nr 10/BLY/2017 dot. wykonania ekspertyz
Zapytanie ofertowe nr 9/NB/2017/Mibus dot. wyboru kandydata na stanowisko eksperta ds. napędów elektrycznych
Zapytanie ofertowe nr 8/NB/2017/Terbus dot. wyboru kandydata na stanowisko eksperta ds. terenowych pojazdów specjalnych
Zapytanie ofertowe nr 7/NB/2017/Mibus dot. dotyczące wyboru kandydata na stanowisko kierownika B+R projektu
Zapytanie ofertowe nr 6/RI/2017 - Wykonanie fundamentu pod obudowę toru badawczego
Zapytanie ofertowe nr 1/RO/2017 - Usługa szkoleniowa dot. wsparcia przez tłumacza języka migowego niesłyszących kandydatów na kierowców podczas szkolenia na prawo jazdy kat. B
Zapytanie ofertowe nr 01/RD/2017 - Opracowanie wniosku o dofinansowanie na projekt w ramach konkursu PFRON: Finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z wymaganymi wzorami formula
Zapytanie ofertowe nr 5/RG/2017 – Usługa doradztwa prawnego w zakresie opracowania dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe nr 4/RG/2017 – Usługi doradcze w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pilotażowej, modułowej stacji tankowania alternatywnych paliw gazowych CNG i LNG”
Zapytanie ofertowe nr 3/RG/2017 – Usługa w zakresie tłumaczeń pisemnych
Zapytanie ofertowe nr 2/BLB/2017 – Zakup nadwozia pojazdu KIA CEED II ( okres produkcji od 2012 roku)
Zapytanie ofertowe nr 1/RG/2017 - usługa doradcza w zakresie badań terenowych
Zapytanie ofertowe nr 4/2016 – Zakup urządzenia spawalniczego
Zapytanie ofertowe nr 3/2016 - Unowocześnienie koncepcji stylistycznej pojazdu dla osób niepełnosprawnych (trójkołowiec) wraz z projektem wykonania(...)
Zapytanie ofertowe nr 2/2016 - Analiza prawna uwzględniająca niezbędne zmiany w prawodawstwie i przepisach technicznych, niezbędne dla wdrożenia i wykorzystania paliw alternatywnych (CNG i LNG) w transporcie
Zapytanie ofertowe nr 1/2016 – dotyczy dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2016/2017